Το ημερολόγιο δωρεάν εισόδου στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους

 

Αρχαιολγικοί χώροι και Μουσεία 4Μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικά μουσεία, αίθουσες τέχνης – η Ελλάδα ξεχειλίζει από ερεθίσματα πολιτισμού. Ελεύθερη είσοδο σε όλους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο ισχύει τις ακόλουθες μέρες:

Όλες οι Κυριακές κατά το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, καθώς επίσης η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, πλην των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Όταν η πρώτη Κυριακή είναι αργία, ως ημέρα ελεύθερης εισόδου καθορίζεται η δεύτερη Κυριακή.

Η Ελεύθερη είσοδος ισχύει επίσης για τις μέρες: η 6η Μαρτίου ως ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη, η 18η Απριλίου ως Διεθνής Ημέρα Μνημείων, η 18η Μαΐου ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων, η 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και η 27η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού.  Η είσοδος στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους χωρίς την καταβολή αντιτίμου, ισχύει και για όλες επίσημες αργίες.

Από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι απαλλάσσονται οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής−σπουδαστικής τους ταυτότητας.