Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν αποφασίσετε να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος

 

Μετρητής 2Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν να αναζητήσουν χαμηλώτερες τιμές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τους νέους πωλητές που έχουν προκύψει που έχουν προκύψει στην αγορά. Την ίδια ώρα ο ανταγωνισμός μεταξύ των ανεξάρτητων προμηθευτών χτυπάει «κόκκινο» και οι προσφορές για την προσέλκυση νέων πελατών πέφτουν σαν το χαλάζι!

Τι πρέπει όμως να προσέξουν οι καταναλωτές;

Αρχικά, ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα κάθε προμηθευτή προκειμένου να ενημερωθεί για τους ισχύοντες όρους προμήθειας, για τυχόν ρήτρες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας, καθώς και για τις επιμέρους εκπτωτικές πολιτικές που δύνανται να προσφέρονται.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να υπολογίσουν πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση το ενεργειακό τους προφίλ με βάση την ετήσια κατανάλωση, ώστε να γνωρίζουν κατά πόσο θα επωφεληθούν αν κάνουν δεκτή οποιαδήποτε προσφορά.

Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιέχει πληροφορίες για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε, την ισχύ παροχής μας, το ποσό που μας στοιχίζει και σε ποια τιμολογιακή κατηγορία ανήκουμε (π.χ. οικιακό, εμπορικό, κλπ τιμολόγιο). Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν το «ενεργειακό μας προφίλ».

Βάσει των τελευταίων τριών εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος που καλύπτει την περίοδο ενός έτους, για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές, μπορούμε να υπολογίσουμε αθροιστικά:

α) πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουμε ετησίως

β) πόσα χρήματα ξοδεύουμε για αυτήν την κατανάλωση (εξαιρώντας πάντα τις «χρεώσεις προς τρίτους» όπως Δημοτικά και άλλα Τέλη).

Δεν θα πρέπει να υπάρξει βιασίνη στο να αποδεχτεί κανείς την προσφορά ή να υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Για να προστατευτούμε και να καταλήξουμε στην πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά δεν πρέπει να αρκεστούμε σε αναφορές, σε γενικά ποσοστά εκπτώσεων ή και σε τιμές που προσφέρουν οι εταιρείες ανά μονάδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (kWh). Ο ορθότερος τρόπος σύγκρισης είναι ο υπολογισμός της νέας οικονομικής προσφοράς βάσει της δικής μας ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης, δηλαδή του ετήσιου «ενεργειακού μας προφίλ». Ο υπολογισμός του ενεργειακού μας προφίλ με βάση το έτος είναι απαραίτητος, προκειμένου να συνυπολογίσουμε όλες τις εποχιακές μας συνήθειες στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Δίνουμε λοιπόν τα στοιχεία της ετήσιας κατανάλωσης στον πωλητή και του ζητάμε α) να μας δώσει εγγράφως μία οικονομική προσφορά με τις ισχύουσες τιμές της εταιρείας που εκπροσωπεί, για ένα 12μηνο, βάση των στοιχείων του ετήσιου ενεργειακού μας προφίλ και β) να μας εκτιμήσει αντίστοιχα το κόστος για ένα 12μηνο με τις ισχύουσες τιμές του τωρινού μας προμηθευτή.

Η προσφορά του «υποψήφιου νέου παρόχου», θα πρέπει να περιλαμβάνει

α) Το κόστος για το έτος που αφορά μόνο στην κατανάλωση ρεύματος (με ΦΠΑ)

β) Το συνολικό κόστος για το έτος που αφορά στο σύνολο του λογαριασμού (με ΦΠΑ), και περιλαμβάνει εκτός από τις ανωτέρω ανταγωνιστικές χρεώσεις και τις μονοπωλιακές χρεώσεις (δηλ. εκείνες που είναι ίδιες ανεξαρτήτως Προμηθευτή, όπως χρεώσεις για το δίκτυο μεταφοράς, το δίκτυο διανομής, ΥΚΩ, το ειδικό τέλος ΑΠΕ), αλλά και τις «χρεώσεις προς τρίτους» (Δημοτικά τέλη κλπ).

Έτσι βλέπουμε και εκτιμούμε ασφαλέστερα ποια είναι η πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, συγκρίνοντας τα κόστη του νέου και του τωρινού μας προμηθευτή που αφορούν μόνο στην κατανάλωση ρεύματος.

Ελέγξτε πριν υπογράψετε οποιοδήποτε νέο συμβόλαιο προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκτός από την τιμή και μία σειρά από άλλα μη οικονομικά στοιχεία, όπως:

α) Τις προσφερόμενες υπηρεσίες (τους τρόπους πληρωμής λογαριασμών, τη συχνότητα αποστολής λογαριασμών, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών).

β) Την ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου.

γ) Την ύπαρξη οικονομικής επιβάρυνσης σε περίπτωση που διακόψουμε τη σύμβαση πριν τη λήξη της, καθώς και το ύψος αυτής.

δ) Το ύψος και τους όρους καταβολής της «Εγγύησης πληρωμών».

ε) Πότε θα ενεργοποιηθεί η παροχή.

στ) προσεκτικά τους όρους το συμβολαίου

Τέλος, μην ξεχάσετε να ρωτήσετε τον πωλητή για τη διαδικασία υπαναχώρησης αν αλλάξετε γνώμη. (νομικά θα πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αζημίως, εντός 14 ημερών από τη σύναψή της). Στο τέλος της διαδικασίας, κρατήστε πάντα αντίγραφο. 

Δείτε παρακάτω μερικές από τις επίσημες σελίδες που μπορείτε να πάρετε προσφορές ή να συγκρίνετε τιμές που προσφέρουν οι Πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος: